Fotografia artystyczna


artystyczna


Fotografia artystyczna jest inaczej określana mianem fotografiki. To  jest sfera sztuki, jaka opiera się na zastosowaniu aparatu fotograficznego jako narzędzia do przedstawiania rozmaitych form artyzmu.

Jest to koncentracja na luksografii. Można na tejże podstawie wydzielić także wiele innych kategorii fotografii artystycznej,  jaką tworzą fotografia nagości czyli akty, fotografia koncepcyjna czyli conceptual, fotografia abstrakcyjna a więc fotografia surrealistyczna, fotografia portretowa oraz humorystyczna i makabra.