Zdjęcia artystyczne


kobieta


Wydawać by się mogło, że skoro fotografia jest ogólnie zaliczana do dziedzin sztuki, jest ona przejawem artystyczności.

Niemniej jednak w obrębie fotografii wyżej wymienionej znajduje się osobna podkategoria, jaką są zdjęcia artystyczne. Jest to grupa fotografii wykonywanych przez profesjonalnego speca z obrębu dyscypliny fotograficznej, które są realizowane pod wpływem  emocji, inspiracji, poruszając ściśle określony kanon piękna. Zdjęcia te nazywa się niekiedy aktami – wtedy przedstawienie obejmuje ekspozycję ciała człowieka i jest to przekazanie ciała na fotce kompletnie nagiego. Warto też wspomnieć o artystycznej fotografii w rozumieniu rozmaitych przedstawień zjawisk przyrodniczych czy natury w ogóle. Wtedy mowa o wymienieniu jako kluczowych chociażby malowniczo przygotowywanych pejzaży.

Kolejny aspekt to to, że artyzm wyrażany jest też w tak zwanych zdjęciach glamour a więc takich przeglądy instalacji elektrycznych fotografiach, jakie możemy dostrzec przykładowo na okładkach kolorowych czasopism. Jak zatem widać pojęcie fotografii artystycznej oraz artyzmu w ogóle jest rozumiane na chwile obecną w bardzo szerokim kontekście.